Paukamainen: Nettivalmennusten problematiikka

Lukuaika: 3 minuuttia


Urheiluvalmentajana toimiessa vuosien ajan on nähnyt ja kokenut hyvin tarkasti miten todellisuudessa tuloksellista työtä tehdään, pitkäjänteistä ja hedelmällistä. Uuden ajan henki on nettivalmennukset ja niiden mukanaan tuomat haasteet.

Nettivalmennuksia ostaneet ihmiset ovat usein tehneet valintansa valmennuksia myyvän henkilön julkisen kuvan perusteella – eikä siinä valintakriteerissä mitään pahaa ole. Suurin osa harrastajista saa kehitystä aikaan sillä, että joku taho kontroloi heidän tekemisiään ja tämä vie hommaa sinällään mallikkkaasti eteenpäin. Onhan myös nähty, että geneettisesti lahjakkaiden osalta kolkutellaan huippuakin nettivalmennuksen avulla.

Hyvin usein näiden ns. nettivalmennuksien ollessa kyseessä, tekijänä on alallaan positiivista mainetta omaava hahmo, jolle tieto on karttunut pitkälti sen perusteella, kuinka hän itse on saanut aikaan tuloksensa (oma genetiikka) eri henkilöiden opastamana ja itse kokeilemalla. Samoin heille on kertynyt kokemusta nettivalmentajina ajan saatossa.


Varsin harvoin nettivalmentajilla on takana korkeakoulutason koulutusta tai valmentajakoulutusta eikä myöskään laaja-alaista tietotaitoa ohjata/valmentaa erilaisissa elämäntilanteissa olevia hyvinkin erilaisia henkilöitä, jotka nettivalmennuksen ostavat. Tietty on olemassa numeraalisia malleja, joita valmentajat usein käyttävät, ja näin havainnoidaan, milloin eri jaksoja pidetään valmennussuunnitelman mukaisesti. (Mallit riippuvat usein valmennussuhteen pituuden mukaan), eräänlainen raakakontrolli, jonka mukaan toimitaan.) Valitettavan usein palveluja ostaneet ns. kaunistelevat numeraaleja näyttääkseen valmentajalleen mallikkaammalta, joka taasen tekee valmentajan työstä haasteellisemman, koska viive reagointiin pitenee ja korjausvaikutuksen aikaansaaminen vaatii enemmän aikaa.

Kaikki eivät halua olla huippuja, eivätkä he huippuvalmennusta missään nimessä tarvitse, mutta valitettavasti pointtina on, että valmentajalla/ohjaajalla – myös nettivalmentajilla – on osavastuu valmennettavan kokonaisvaltaisesta terveydestä (psyykkinen/fyysinen).Valmentajalla olisi hyvä olla riittävän tason koulutus (mielummin korkakoulutasoinen) ihmiskehon tuntemukselle, joka erityisosaamisella kohdistetaan lajiin, ettei valmennettavan terveyttä riskeerata turhaan/liiaksi. Toisaalta tekemisessä pitää olla riittävän kovalla tasolla henkilön resursseihin nähden, että saadaan hänelle riittävä kehollinen tulos aikaan (optimoidaan resurssit).

Ikävä tosiasia on, että liian usein nopealla ns. överiksi vetämisellä saadaan pikavoitot, mutta pitkällä tähtäimellä tällöin ammutaan haulikolla polveen. Innostus lajia kohtaan on joskus jopa sammutettu. Tässäkin on monesti takana myös realistisen palautteen puute valmentajalle ja tilanteen kaunistelu.

Nettivalmentajien asiakkailta olisi suotavaa realismi palautteeseen, joka valmentajalle annetaan, olkoon palaute numeraalinen (raakakontrolli) tai suusanallinen/kirjallinen.

Palaute on ainoa keino, jolla valmentaja toimii. Elävässä elämässä valmennettavan kanssa toimiessa palaute tulee kehonkielestä, vaikkei valmennettava sitä erikseen edes kertoisi. Palaute tulee myös testituloksista ja valmennusohjelman edistyksestä numeraalien valossa sekä muiden valmennusryhmään kuuluvien lausunnoista. Nettivalmentajilla ei tätä kokonaisuutta ole käytössä.


Näin ollen varsinkin nettivalmennuksissa on tärkeintä ymmärtää käsite YHTEISTYÖ, koska valmentaja ei teitä fyysisesti näe. Kuvia voi toki lähettää, mutta kuten tiedämme, niitä voi ottaa hyvinkin tarkoitushakuisesti! Olkaa asiakkaina mahdollisimman rehellisiä palautteessa ja kertokaa valmentajallenne keholliset reaktionne (kristallipalloa ei kellään ole) totuudenmukaisesti, kun tarve tulee. Tämä helpottaa projektin onnistumista huomattavissa määrin.

Älkää missään nimessä olko niitä, jotka kaunistelevat numeraalista palautetta ja sanovat ,että kaikki on hienosti, vaikka keho vaatii toimenpiteitä osakseen selviytyäkseen liiallisesta rasitustaakasta.

Timo Paukamainen

Timo Paukamaisen valmennussivusto

Keskustele artikkelista keskustelupalstalla

Jaa