Paukamainen: treeniohjelma harrastajalle

Lukuaika: 2 minuuttia

treeniohjelma


Millainen treeniohjelma harrastajan kannattaa valita?

Moni perustason salitreenaaja käyttää treeniohjelmaa, ja ohjelmia on tarjolla pilvin pimein, ilmaisia ja maksullisia.

Mikäli salitreenaaja päättää käyttää treeniohjelmaa, voisi olla hyvä, mikäli miettisi ensin hetken, millaiset elementit hyvin rakennetusta ohjelmasta löytyvät.

Hyvän treeniohjelman tunnusmerkit perustason harrastajalle

Hyvässä ja toimivassa treeniohjelmassa on perusideologia, joka toimii punaisena lankana läpi koko ohjelmarungon ja ohjelmasuunnittelu perustuu kulloisenkin käyttäjäryhmän tarpeisiin.

Ohjelman elementteinä olisi syytä olla progressiot sekä malli, joka lisää kuormitusta systemaattisesti palautumiskapasiteetti huomioiden. Ohjelmassa olisi syytä olla ohjeistettu tapa lisätä kuormitusta treenajalle sopivalla tavalla, joka on realistinen, myös samalla opettaen treenaajaa sisäänrakennetun ohjeistuksen kautta. Ohjelman pitää olla esitysmuodoltaan selkeä ja yksinkertainen, joka treenaajan on helppo ymmärtää ja sisäistää.

Ohjelman suunnitteleminen

Ohjelmasuunnittelun alkuun asetetaan luonnollisesti lähtöpiste, ja seuraavaksi määrittelemme ohjelmallisen tavoitteen, johon suunnitelmalla on tarkoitus päästä.

Näiden kahden aikapisteen väliin sijoittuu aikajana, johon sisällytetään keinovalikoimat ja ohjeistukset jolla ohjelmalliseen tavoitteeseen on tarkoitus päästä. Ohjelmaan suunnitellaan myös ohjeistusmalli, mikäli treenaajalla tulee ongelmia ohjelmaa suorittaessa. Ohjelmassa olevien keinovalikoimien pitää olla suhteutettu tavoitteeseen, joiden pitää perustua realismiin. Ohjelmaan rakennetaan myös malli (monitorointi) jolla tarkastellaan edistyksen tilaa. Rasitusasteita voidaan mahdollisesti kiristää tai toisaalta mahdollisesti keventää parantaakseen kokonaiskehitystä.

Harjoitusohjelman suorittaminen

Ohjelman suorittajan pitää tietää, millaiselle käyttäjäryhmälle se on suunniteltu ja mitä ohjelmalla pyritään saavuttamaan.

Tällöin ohjelman suorittajan pitää tietää, mikä on kulloisenkin suoritteen funktio. Vastaukset löytyvät hyvin rakennetusta ohjeistuksessa.

Mikäli treenaajalla ei ole vastauksia em. kysymyksiin eikä ohjelman perusideologia ole selvillä, on ohjelmasuunnittelu ollut tältä osin vajavainen ja ohjelmasta ei saada täyttä hyötyä. Tällöin keskitytään herkästi ohjelmallisesti epäoleellisiin tekijöihin (tiedä miksi/mitä/miten teet, tällöin suoritteen laatu vääjäämättä nousee).

Kannattaa toki muistaa, että huonosti toteutettu ohjelma voi olla kohtalaisen hyödytön (joka sinällään olisi erittäin sopiva treenaajalle). Toisaalta ohjelma voi tuoda hyvääkin tulosta, vaikka ohjelma ei kovin hyvin treenajalle lähtökohdiltaan sopisi. Ohjelman toteutus on merkityksellisin tekijä ohjelman hyödyllisyyttä tarkasteltaessa.

Ohjelmasta saatavat hyödyt

Ohjelma joka perustuu järkeviin elementteihin opettaa samalla tekijäänsä.

Ohjelma ei pelkästään tuo välitöntä tulosta tuloksien muodossa (lihasmassa/voima), vaan opettaa pitkän ajanjakson tarkastelussa myös tekijää joka jatkossa osaa hyödyntää ohjelmasta saatua oppia, kasvattaen treenaajan tietotaitoa lisää. Opit vaikka et haluaisi koska ohjelmasuunnittelussa kerrotaan miksi kulloistakin suoritetta tehdään ja mikä on suoritteen merkitys kokonaisuudessa.

PS. Linkki ilmaiseen treeniohjelmaan joka on suunniteltu mainitsemani elementit huomioiden https://treeniohjelma.webnode.fi

Timo Paukamainen

Timo Paukamaisen valmennussivu

Keskustele artikkelista keskustelupalstalla

 

Jaa